بازدید مدير شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان هرمزگان توزیع کود شهرستان حاجی آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان

در تاریخ 21 اسفند 1398 آقای فرزاد استاد مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان به همراه آقای مرادی معاونت فنی و کنترل کیفی این مدیریت از نحوه توزیع کود در مناطق شهرستان حاجی آباد ، که حواله کودهاي توزيعي توسط مراکز جهاد کشاورزی مناطق صادر می گردد، بازدید نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید