بازدید از منطقه کالپوش استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

بازدید از کارگزاری های منطقه کالپوش در اسفند ماه سال جاری انجام گردید ،و در جهت اجرای سیاست های شرکت و ثبت دقیق مشخصات بهره برداران و نظارت بر قیمت فروش کود های یارانه ای توضیحاتی به کارگزاران داده شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید