کود سولفات پتاسیم بهمن ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از فروش 302 تن کود سولفات پتاسیم در بهمن ماه سال جاری خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید