پهلو دهی کشتی نشاط در اسکله پارس و کشتی الیانا در اسکله پتروشیمی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

کشتی نشاط در اسکله پارس و کشتی الیانا در اسکله پتروشیمی هر دو جهت بارگیری میزان تقریبی 20 هزار تن کود اوره فله در مبدا عسلویه پهلودهی گردیدند و عملیات بارگیری کشتی نشاط از 19 اسفندماه آغاز گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید