برگزاری جلسه کمیسیون معاملات با موضوع مناقصه حمل و نقل کود

مناقصه پیمانکار حمل و نقل نهاده های کشاورزی به مقدار 14000 تن شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی اسفند ماه 1398

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه حمل و نقل و بارگیری 14000 تن نهاده های کشاورزی  از طریق سامانه ستاد (سامانه تدارک الکترونیکی دولت) در ساعت 10 صبح روز شنبه  مورخ 98/12/17وبا حضور مدیر استان و  اعضای کمیسیون معاملات  و نماینده های شرکت هایی که در مناقصه مذکور شرکت کرده بودند در دفتر مدیریت این استان برگزار گردید و برنده شرکت حمل و نقل مرسل بار اراک مشخص گردید . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید