توزیع 12000تن کود توسط کارگزاران خصوصی در بابل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 12000 تن کود کشاورزی از انواع پرمصرف در شهرستان بابل در 11ماهه سال جاری توسط کارگزاری بخش خصوصی تحت پوشش خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود های پرمصرف تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 20 کارگزار توزیع بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان بابل توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید