برنامه استقرار نظام کنترل و تضمین کیفیت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

در راستای برنامه استقرار نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای شیمیایی، همکاران فنی در تاریخ 13 اسفندماه98 از خط تولید مجتمع پتروشیمی شیراز بازدید و ضمن تکمیل فرمهای مربوطه، نسبت به انجام عملیات نمونه برداری به منظور ارسال نمونه جهت بررسی کیفیت و آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی اقدام گردیده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید