تامین کود برای باغات شلیل در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف مورد نیازبرای باغات شلیل در استان مازندران خبر داد. 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین شده برای باغات شلیل شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید