به گزارش روابط عمومی استان البرز:

ورود اولین محموله سم بوتیزان استار

طبق هماهنگی صورت گرفته توسط مدیر محترم بازرگانی خارجی اولین محموله سم علف کش اختصاصی کلزا به میزان 800 لیتر در مورخ 97/4/17 وارد مجتمع انبارهای استان البرز گردید

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید