توزیع5600 تن کود سوپر فسفات تریپل در یازده ماهه سال98 در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان دریازده ماهه سال جاری توانسته ایم 5600تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی توزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید