پیشتازی شهرستانهای شهریار ، ملارد ، ورامین ،پیشوا ، دماوند و تهران در جذب کودهای شیمیایی پتاسه

پیشتازی شهرستانهای شهریار ، ملارد ، ورامین ،پیشوا ، دماوند و تهران در جذب کودهای شیمیایی پتاسه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران 

با توجه به وجود باغات میوه در شهرستانهای مذکور، عملکرد و جذب کودهای پتاسه نسبت به شهرستانهای استان بالاتر می باشد، بر اساس سهمیه ابلاغی از سوی مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی ،شهرستانهای دماوند (300 %) ، شهریار (162 %) ، ورامین (140% )، ملارد (138 %) سهمیه ابلاغی را جذب نموده  و شهرستانهای تهران و پیشوا نیز به ترتیب 97 و91 % سهمیه کود پتاسه خود را جذب نموده اند ، بر اساس همین گزارش میزان جذب کودهای پتاسه در استان تاکنون بیش از 86 % بوده که تا پایان سال به مرز 100 % کل سهمیه خواهد رسید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید