سهمیه کود اوره شهرستان سرایان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از توزیع 813 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان سرایان در ده ماهه نخست سال جاری خبر داد.

وی افزود : کودهای تامین شده توسط کارگزاران تحت پوشش شرکت در بین کشاورزان متقاضی کود توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید