توزیع 2555 تن کود ازطریق تعاونی در نکا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 2555تن کود کشاورزی از انواع پرمصرف در شهرستان نکا در 10ماهه سال جاری از طریق کارگزاری تعاونی خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای پرمصرف تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  4کارگزار توزیع تعاونی روستایی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان نکا توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید