تسویه با کارگزاران کود استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مدیریت محترم شرکت از پرداخت کارمزد و تسویه حساب کارگزاران کود خبر داد . وی افزود کارمزد کارگزاران منتهی به تاریخ 98/10/30 تسویه حساب شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید