توزیع 2300 تن کودهای شیمیایی در شهرستان اردستان در سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود طی هشت ماه ابتدای سال جاری با تلاش و همکاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان توانسته ایم بیش از 2300 تن از انواع کودهای شیمیایی را در شهرستان اردستان توزیع و در اختیار بهره برداران بخش کشاورزی قرار دهیم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید