توزيع بيش از 25 هزار تن انواع كودهاي شيميايي در استان گيلان

بنا به گفته مهندس مسعود زهرابي مدير شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان گيلان :

اين مديريت  از ابتدای سال 94 تا کنون  18743 تن کود ازته و 3935تن کود فسفاته و 2482تن کود پتاسه جمعاً 25160 تن كود شيميايي تحويل كشاورزان استان نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید