شرکت در جلسه فنی ستاد کودی استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از برگزاری جلسه ستاد کودی استان البرز خبر داد.

علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: در این جلسه که با حضور اعضاء کارگروه پایش استان در محل سازمان جهاد کشاورزی  استان برگزار گردید ضمن بررسی وضعیت پایش، نماینده موسسه خاک و آب به ارائه گزارش فعالیت و عملکرد سالانه آن موسسه در خصوص پایش پرداخت.    

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید