جلسه بررسی اسناد مالی شرکت خدمات حمایتی استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

در روز سه شنبه 15 بهمن ماه 1398، جلسه بررسی اسناد مالی (با توجه به تغییر و تحول مدیر جدید) و انجام انبارگردانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی با حضور سرپرست محترم شرکت، معاون اداری مالی بازرگانی، مسئول امور مالی و سایر همکاران ذیربط در محل دفتر مدیریت استان تشکیل گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید