سطح سبز 9 هزار هکتاری مزارع گندم در مرکز مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع به موقع کودهای کشاورزی پرمصرف موردنیاز برای کشت گندم و سطح سبز 9 هزار هکتاری کشت گندم در شهرستان ساری به عنوان مرکز استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین شده برای مزارع گندم شهرستان ساری شامل کودهای ازته، فسفاته  و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید