سهم مرکز استان ایلام از کودشیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از سهم وخرید وتوزیع کود شیمیایی توسط کشاورزان  شهرستان ایلام خبرداد.

آیت جمالی با اعلام این خبر گفت : مقدار 773 تن انواع کودشیمیایی بین  کشاورزان شهرستان ایلام توزیع شده که از این مقدار کود 660 تن کود از نوع اوره و 113 تن کود از نوع سوپرفسفات تریپل بوده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که شهرستان ایلام مرکز استان ایلام بوده که دارای 3 کارگزار می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید