جلسه شورای هماهنگی استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی سازمان با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی و مدیر استان آقای افضلی در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی تشکیل گردید و در خصوص مباحث کشاورزی استان و برنامه ریزی در خصوص حضور حداکثری مردم در انتخابات بحث و تبادل نظر گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید