حمل و توزیع کود اوره جهت تامین مزارع گندم در شهرستان سنندج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از تامین و توزیع 51 تن کود ازته  در تاریخ  98/11/08  جهت  تامین مزارع گندم  در شهرستان سنندج خبرداد.

آقای مهندس محمد شهیاد با اعلام این مطلب افزودند:

کودهای  ازته  تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق عوامل توزیع تحت پوشش مطابق حواله های صادره از مراکز خدمات جهاد کشاورزی در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان  سنندج توزیع خواهد شد  .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید