جلسه بررسی وضعیت ثبت حواله به کشاورزان در سیستم توزیع هوشمند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز سه شنبه مورخ 98/11/8 جلسه ای به منظور ابلاغ نامه  آقای مهندس رسولی مدیر عامل محترم شرکت در خصوص تاکید بر ثبت حواله های کشاورزان در سیستم توزیع هوشمند نهاده ها توسط کارگزاران در اتاق جلسات این مدیریت برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مهندس جمشید باقریان مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و اکیپ پایش کود و سایر مسئولین ذیربط حضور داشتند ابتدا مهندس باقریان نامه آقای مهندس رسولی و آقای مهندس مریدنژاد را که در این مورد ارسال کرده بودند را قرائت نموده و سپس ضمن تقسیم بندی شهرستانها به اعضای اکیپ متشکله در این خصوص تاکید نمود با پیگیری هاو راهنمایی های لازم  کارگزاران حوزه خود را که ثبت حواله های آنها به نحوی ناقص مانده است را حداکثر تا روز شنبه به اتمام برسانند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید