تحویل 2520 تن کود پتاسه دی ماه به کشاورزان در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تحویل 2هزارو 520 تن کود کشاورزی از نوع پتاسه  به کشاورزان  استان مازندران در دی ماه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود پتاسه  تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق شبکه کارگزار توزیع تحت پوشش به کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران تحویل داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید