برگزاری مناقصه عملیات حمل و تخلیه در استان گلستان و مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی در استان قم

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد:

در تاریخ 1397/2/29 استان های گلستان مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 6000 تن انواع نهاده های کشاورزی و استان قم مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی را در سامانه الکترونیکی ستاد با موفقیت برگزار نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید