حمل 8520تن کود پتاسه در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از حمل 8هزار و 520تن  کود کشاورزی از نوع پتاسه از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون در استان مازندران در سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود پتاسه حمل شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  از طریق شبکه کارگزاران توزیع تحت پوشش دربین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید