توزیع کود میکرو

توزیع کودهای میکرو درسبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار  جریبی مدیر  شرکت با بیان مصرف  کود های  میکرو در مزارع  گندم  استان گفت: زمان مصرف محلول پاشی کودهای میکرو شامل مراحل پنبه زنی کامل , اوایل ساقه رفتن و مرحله گلدهی می باشد.با توجه به نتایج آزمون خاک چنانچه مزارع نیاز به کودهای میکرو از جمله مس , روی , منگنز و ... را دارد. کشاورزان پس از اطمینان از میزان ماده مؤثره و کیفیت کود نسبت به مصرف کودهای میکرو در مراحل پنجه زنی کامل و اوایل ساقه رفتن اقدام نمایند مدیر شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان گلستان از توزیع کود های میکرو در سبد  کودی شرکت در قالب عقد تفاهم نامه با  شرکت  تولید  کننده کود خبرداد که  از طریق کارگزاری های این  شرکت در سطح استان توزیع می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید