نمونه ملی کشور در بخش کشاورزی در استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

 در سی و چهارمین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی در سال 1398 جناب آقای محمد صدیق از استان قم به عنوان بهره بردار نمونه ملی مشارکت و اجرای طرح های کشاورزی انتخاب شدند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید