حمل و توزیع 150 تن اوره در آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

روز پنجشنبه 26 دی ماه 1398، مقدار 150 تن اوره از انبارهای سارمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی به کارگزاران شهرستان های اشنویه و نقده حمل گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید