توزیع 622 تن کود اوره از طریق تعاونی روستایی در نور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از  توزیع 622تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان نور در 9 ماهه سال جاری از طریق تعاونی روستایی خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 4کارگزار توزیع تعاونی روستایی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان نور توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید