حضور مدیر فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع افات گیاهی در دوره اموزش استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود در دوره آموزش تخصصی روشها و زمان مصرف کودهای شیمیایی در استان اصفهان جناب آقای مهندس نجار نیارکی مدیر فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع افات گیاهی دفتر مرکزی ضمن حضور در دوره، به تشریح علل و نیاز انجام آموزش کارشناسان فنی پرداخته و در خصوص فعالیت های صورت گرفته در واحد بهبود کیفیت کود و مواد دفع افات گیاهی گزارشی ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید