اعلام نتایج 71 نمونه کود به دفتر معاونت فنی و کنترل کیفی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

طی هفته جاری نتایج آزمایش کنترل کیفی 71 نمونه انواع کود به دفتر معاونت فنی و کنترل کیفی ستاد و مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شعب استانهای مربوطه اعلام شد.

بیشترین نتایج مربوط نمونه های کود سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم ارسالی از مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان بوده است.


 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید