به گزارش مدیریت امور اداری:

اولین جلسه کارگری برگزار شد

در تاریخ 97/2/4 اولین جلسه کارگری برگزار و در خصوص 6 مورد موضوعات ارجاعی درکمیته تصمیم گیری شد.

که از جمله مهمترین آنها می توان به شرایط و ضوابط ادامه تحصیل کلیه همکاران اشاره کرد که بخشنامه آن به مدیریتهای ستادی و استانی متعاقباً ابلاغ خواهد شد.   

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید