تامین و تویع 13631تن کود اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان از تامین و توزیع،13631 سیزده هزار و ششصدو سی ویک کیلو گرم کود اوره از ابتدای سال جاری تا کنون  خبر داد، ایشان افزود:

تلاش همکاران و پیگیری های مستمر کارگزاران نهاده های کشاورزی مبنی بر حمل کود شیمیایی و در خواست کشاورزان در زمان مصرف توانستیم 13631تن کود اوره را بین کارگزاران و اتحادیه های تعاونی روستایی توزیع نماییم .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید