به روز رسانی و ثبت اطلاعات آموزشی نزدیک به 1000 نفر

روابط عمومی مدیریت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خبر داد:

1- به روز رسانی و ثبت اطلاعات آموزشی نزدیک به 1000 نفر از کارمندان ستاد و شعب در سامانه آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

 

2- برگزاری دوره حقوق شهروندی در نظام اداری در نیمه اول اردیبهشت ماه 97 

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید