چهارمین نمایشگاه و جشنواره تخصصی مرکبات استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری چهارمین نمایشگاه و جشنواره تخصصی مرکبات استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

این جشنواره که در محل نمایشگاه دائمی و بین المللی استان مازندران در شهرستان قائم شهر برگزار گردید با استقبال قابل توجه کشاورزان باغدار مرکبات و هم چنین کارگزاران توزیع کود تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و کارشناسان فنی مواجه شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید