بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی از انبارهای سازمانی استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

روز دوشنبه نهم دی ماه 1398، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی آقای مهندس علیرضا قربانی به اتفاق معاونت محترم اداری، مالی و بازرگانی و سایر همکاران از انبارهای سازمانی شرکت (توزین، سردوزی، ردیف چینی کودهای فله) بازدید و موراد لازم را متذکر شدند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید