اجرای طرح تغذیه گیاهی در گلوگاه مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از اجرای طرح تغذیه گیاهی ویژه محصول زراعی گندم در شهرستان گلوگاه استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

در این طرح کاربرد عناصر پتاسیم و روی بر روی گیاه گندم و همچنین عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفت

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید