تامین کود سوپر فسفات تریپل

تامین بیش از 18هزارتن کود سوپر فسفات تریپل در نه ماهه سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار  جریبی  مدیر شرکت  با بیان اهمیت تامین کود سوپر فسفات تریپل(TSP) گفت: کود سوپر فسفات تریپل عمدتا حاوی39 % پنتا اسید فسفر و یک فسفاته مغذی جامد است که به جهت سهولت استفاده در گلستان بصورت گرانوله مصرف می کنند هزار جریبی تصریح کرد: تامین فسفر کافی در بستر بذر برای  بسیاری از گیاهان زراعی ضروری است ریشه زایی، ازدیاد موادذخیره ای، انجام فتوسنتز و... از  تاثیر دیگر فسفر بر روی گیاهان است وی با اشاره به آمار تامین کود سوپر فسفات تریپل  در نه ماهه سال جاری اظهارداشت: برنامه ابلاغی  سالیانه این کود،25 هزارو90 تن می باشد که 73 درصد از برنامه ابلاغی به میزان18 هزارو289 تن تامین شده است  این کود از مبادی بندر امام و بندر عباس بصورت کیسه ای و فله  وارد استان شده است وی به کشاورزان توصیه نمود: مصرف این کود باید بر اساس آزمون خاک صورت گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید