کشف کود یارانه ای در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از کشف و ضبط کودهای یارانه ای در یک واحد تولیدی کودهای متفرقه در استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

فرآیند کشف و ضبط انجام شده به ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گزارش شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید