بازدید مدیر از انبار کارگزاری ها

بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از انبار کارگزاری کود در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی، مدیر شرکت به اتفاق رئیس حوزه مدیریت  شرکت  بازدیدی ازوضعیت انبار کارگزاری های شهرستان کردکوی به عمل آمد ؛ در این بازدید از بخشهای مختلف انبار کارگزاری ها به جهت نحوه انبارداری ، وضعیت  موجودی نهاده های کشاورزی ، برچسب قیمتهای کود، پارت چینی کودها  و  کود های  غیر  یارانه ای  خارج  از  مشمول  عقد تفاهم  نامه   دفتر مرکزی شرکت   با شرکت های  تولید  کننده  کود مورد ارزیابی قرار گرفت .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید