حمل و توزیع کود اوره به شهرستان سنندج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از تامین و حمل  20 تن کود شیمیایی اوره  به شهرستان سنندج در تاریخ 98/9/28خبرداد.

مهندس محمد شهیاد با اعلام این مطلب افزود:

کودهای شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزاران توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان و بهره برداران متقاضی در شهرستان مذکور توزیع می شود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید