توزیع 10تن کود فسفات آمونیوم بطور مستقیم در نور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 10 تن کودکشاورزی از نوع فسفات آمونیوم در شهرستان نور در 8 ماهه سال جاری بطور مستقیم خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود  فسفات آمونیوم تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بطور مستقیم در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان نور توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید