بازدید کارشناسان از انبار عوامل توزیع در شهرستان بانه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

بازدید کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از انبار عوامل توزیع در شهرستان بانه و بررسی حواله ها و ارائه توضیحات و رهنمودهای لازم به کارگزاران در یکشنبه 98/9/24 انجام گرفت .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید