رشد 14 درصدی جذب کود اوره در استان ایلام

خبر چاپ شده در روزنامه تجارت (استان ایلام) به نقل از مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید