تامین و توزیع 232 تن انواع کود کشاورزی در شهرستان فاروج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی با اعلام این خبر افزودند در آبان ماه سال جاری مقدار 232 تن انواع کود کشاورزی شامل ازته، فسفاته و پتاسه در شهرستان فاروج از طریق 9 کارگزار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بین کشاورزان متقاضی توزیع گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید