كشمش وارد بورس كالاي كشاورزي شد، خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

كشمش اولين محصول خاص خراسان رضوي ميباشدكه داراي مزيت بازرگاني و صادراتي در استان است كه در قالب گواهي سپرده نسبت به ثبت محصول در بورس و اقدام از طريق بورس كالاي ايران صورت پذيرفته است.

مدير توسعه بازرگاني با اعلام اين خبر گفت:زيره،پسته و كشمش سه محصولي هستند كه در آستانه ورود به بورس قرار گرفته بودند كه از اين بين با آماده سازي انبارهاي استاندارد كشمش وارد معاملات بورس كالاي كشاورزي شد.

حميد جنتي اظهار داشت:مديران بورس كالاي ايران در جلسات متعدد در استان خراسان رضوي به آموزش كشاورزان،مديران،كارشناسان بخش كشاورزي،و تجار بخش پرداخته و اقدام به شناسايي انبارهاي استاندارد نمودند.

وي با اشاره به اينكه شهرستان خليل آباد با حجم ۳۰ هزار تن توليد سالانه كشمش ، بيشترين ميزان توليد را در سطح استان دارد، گفت: براي محصول پايه و تدوين استانداردها بهتر است مشخصات كيفي و ويژگي‌هاي ظاهر فيزيكي محصول لحاظ شود؛ چراكه درحال‌حاضر نيز صادركنندگان براساس ويژگي‌هاي ظاهري محصول را از كشاورزان خريداري كرده و اقدام به صادرات آن به كشورهاي مقصد مي‌كنند.

وي گفت: طبق آمار منتشر شده از سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (فائو) سه كشور تركيه، آمريكا و ايران با سهم ۶۲ درصدي از كل توليد جهاني كشمش، توليدكنندگان عمده اين محصول محسوب مي‌شوند. در ايران نيز عمده توليد در استان خراسان رضوي، آذربايجان غربي و شرقي، كردستان و قزوين است كه در استان خراسان‌رضوي نوع كشمش قلمي سبز بالاترين حجم توليد را به خود اختصاص داده است.

اين مقام مسئول اظهار داشت:ميزان توليد كشمش در كشور 590 هزار تن و در استان خرسان رضوي با 38 درصد سهم از توليد كشور معادل با 230 هزار تن است. وي افزود: صادرات اين محصول در كشور حدود 130 هزار تن به ارزش حدود270 ميليون دلار ميباشد كه صادرات اين محصول در استان حدود 3 هزار تن به ارزش حدود 5/3 ميليون دلار است.وي ادامه داد:سهم وزني استان از صادرات كشور در اين محصول حدود 2 درصد و سهم ارزش استان از صادرات حدود 5/1  درصد ميباشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید