گزارش جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان : 

جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه 8 هزار تن حمل کود های شیمیایی داخل استان از طریق سامانه ستاد (سامانه تدارک الکترونیکی دولت) از ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 12/09/98  و با حضورآقای مهندس استاد مدیر محترم استان هرمزگان ، آقای فرشاد کریمی معاون اداری مالی بازرگانی استان  ، خانم یکتاپور عامل ذیحساب مالی استان ، آقای محمد جعفر پوررئیس گروه کارشناسی استان آقای سلیمی کارشناس واحد مالی ، آقای رضایی مسئول روابط عمومی استان و نماینده های شرکت هایی که در مناقصه مذکور شرکت کرده بودند در دفتر مدیریت این استان برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید