جلسه بیمه محصولات زراعی و باغی در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان آقای فریدون صفایی بیان نمود

جلسه با حضور مسئولین بیمه محصولات کشاورزی و مدیران و مسئولین استانی تشکیل و مدیران شرکت های تابعه در خصوص طرح ها و تعرفه بیمه محصولات و عوامل تولید و انواع طرح های بیمه ای با توجه به نوع محصول تشریح گردید . در ادامه جلسه مشکلات موجود توسط مدیران شهرستان های اصفهان ،کاشان ، بوئین میاندشت ، سمیرم و همچنین مدیران ستادی مطرح و راهکارهایی در جهت تسهیل گری و ترغیب کشاورزان به بیمه نمودن محصولات خود ارائه گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید