توزیع 2050 لیتر سم بوتیزان استار بین کلزا کاران استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

در آبان ماه سال جاری مقدار 2050 لیتر سم علف کش بوتیزان استار بین کلزا کاران استان خوزستان توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید